วัน: 18 กันยายน 2018

ข้อห้ามการใช้ยาแผนโบราณ
ข้อควรระวัง

ข้อห้ามการใช้ยาแผนโบราณ

ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการโรคเหล่านี้ ไม่ควรรักษาโรคด้วยยาแผน […]

Read More