แนะนำการใช้ยา

ยาสามัญประจำบ้าน
แนะนำการใช้ยา

ความหมายของยาสามัญประจำบ้าน

ยาสามัญประจำบ้าน คือ ชุดยาที่ใช้รักษา บรรเทา หรือป้องกั […]

Read More
อาการแพ้ยา
แนะนำการใช้ยา

การแพ้ยา

ในการใช้ยาสามัญประจำบ้านบางชนิดอาจเกิดปฎิกิริยาที่ตอบสน […]

Read More