ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง
แนะนำการใช้ยา

การแพ้ยา

      ในการใช้ยาสามัญประจำบ้านบางชนิดอาจเกิดปฎิกิริยาที […]

Read More
ข้อห้ามการใช้ยาแผนโบราณ
ข้อควรระวัง

ข้อห้ามการใช้ยาแผนโบราณ

ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการโรคเหล่านี้ ไม่ควรรักษาโรคด้วยยาแผน […]

Read More