วัน: 10 ตุลาคม 2018

ยาขับลม
แนะนำการใช้ยา

ยาช่วยย่อยและยาขับลม

โรคท้องอืด ท้องเฟ้อ หรืออาหารไม่ย่อย (dyspepsia) เป็นอี […]

Read More