เดือน: กันยายน 2018

ยา
ประเภทยา

ชนิดยาแผนปัจจุบัน

ทั้งนี้ ยาสามัญประจำบ้าน ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อ […]

Read More
ข้อห้ามการใช้ยาแผนโบราณ
ข้อควรระวัง

ข้อห้ามการใช้ยาแผนโบราณ

ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการโรคเหล่านี้ ไม่ควรรักษาโรคด้วยยาแผน […]

Read More
ยาสามัญประจำบ้าน
แนะนำการใช้ยา

ความหมายของยาสามัญประจำบ้าน

ยาสามัญประจำบ้าน คือ ชุดยาที่ใช้รักษา บรรเทา หรือป้องกั […]

Read More