วัน: 20 สิงหาคม 2018

อาการแพ้ยา
แนะนำการใช้ยา

การแพ้ยา

ในการใช้ยาสามัญประจำบ้านบางชนิดอาจเกิดปฎิกิริยาที่ตอบสน […]

Read More
ยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ภายนอก-1
ประเภทยา

ยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ภายนอก

ยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ภายนอก เป็นยาที่ใช้เพื่อหวังผลในก […]

Read More