ไม่ควรใช้ยารักษาอาการหวัดและแพ้อากาศด้วยตนเองในกรณีต่อไปนี้

ยารักษาอาการหวัด
 • หวัด เกิดจากเชื้อไวรัส อาการต่างๆ จะหายภายใน 3-4 วัน
 • แพ้อากาศ เกิดจากการแพ้สารต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เชื้อรา ฝ้าย ฯลฯ
 • การรักษาที่ดีที่สุด คือ การพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำมากๆ ควรเลือกใช้ยาที่เฉพาะต่ออาการที่เป็นเท่านั้น

  ไม่ควรใช้ยารักษาอาการหวัดและแพ้อากาศด้วยตนเองในกรณีต่อไปนี้

 • มีไข้สูง 39 ํC หรือมากกว่า
 • มีไข้นานเกิน 3-4 วัน
 • มีอาการเจ็บคอ คอแดงมาก
 • มีอาการหอบ หายใจเร็ว
 • มีผื่นหรือจุดแดงๆ ขึ้นตามตัว
 • เป็นโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ ฯลฯ
 • กำลังตั้งครรภ์
 • แอนตี้ฮิสตามีน (Antihistamine) คลอเฟนิรามีน (Chlopheniramine)

  มีขายในชื่อการค้าว่า ไพริตอน (Piriton) วิธีใช้ ผู้ใหญ่ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง เด็กอายุ 6-12 ปี 1/2 -1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง

  ฮัยดร็อกซิซีน (Hydroxyzine)

  มีขายในชื่อการค้าว่า Atarax ใช้บรรเทาอาการคันและลมพิษ

  ข้อควรระวัง
  1. ง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง
  2. ผู้ที่มีอาการท้องผูก ปัสสาวะลำบากอยู่แล้ว อาการอาจเป็นมากขึ้น
  3. ถ้าให้ยานี้แก่เด็กเล็กๆ อาจทำให้นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายได้
  ยาแก้แพ้ที่ไม่ง่วง หรือง่วงน้อย

 • Astemizol มีขายในชื่อการค้าว่า ฮิสมานาล (Hismanal)
 • Terfenadine มีขายในชื่อการค้าว่า เทลเดน (Teldane)