ยาใส่แผลสด โพวิโดน ไอโอดีน 30cc

ยาใส่แผลสด โพวิโดน ไอโอดีน 30cc

 

– ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Povidone-Iodine 10 % w/v, eqivalent to Iodine 1 % w/v
– ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
– หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
– หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

 

ที่มา : honestdocs