ยาสามัญประจำบ้าน

 

ยาสามัญประจำบ้าน

ความหมายของยาและยาสามัญประจำบ้าน

       ยา คือ สิ่งที่ใช้บำบัดรักษาหรือช่วยให้อาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และโรคต่างๆหายไป

           ยาสามัญประจำบ้าน คือ ยาที่ควรมีไว้ในบ้านเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์

ฉลากยาสามัญประจำบ้าน

       ฉลากยาสามัญประจำบ้านจะมีข้อมูล ดังนี้

.ชื่อยา

.สรรพคุณ

.วิธีใช้

.คำเตือนหรือข้อควรระวัง

.วัน เดือน ปีที่ผลิต และหมดอายุ

.ข้อความยาสามัญประจำบ้าน

.ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

 

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

ฉลากยาสามัญประจำบ้าน แบ่งตามลักษณะการใช้ ดังนี้

 

๑.ยาใช้ภายนอก

          ยาใช้ภายนอก คือ ยาสำหรับใช้ภายนอกร่างกาย กับผิวหนัง หู ตา จมูก ห้ามนำไปรับประทาน ที่ฉลากจะมีตัวหนังสือสีแดงคำว่า ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน อยู่บนฉลาก

๒.ยาใช้ภายใน

          ยาใช้ภายใน คือ ยาสำหรับใช้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีทั้งชนิดเม็ด ชนิดน้ำ และชนิดผง

 

 

        คำแนะนำในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

๑.บอกพ่อแม่ ผู้ปกครองให้หยิบยาให้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

๒.รับประทานยาหรือใช้ยาตามที่ฉลากยากำหนด

๓.ใช้ยาสามัญประจำบ้านเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยทันที

 

 

ขอบคุณที่มา : pobpad