ยาบรรเทาอาการปวด ลดไข้

แอสไพริน ช่วยบรรเทาอาการปวด ลดไข้ โดยรับประทานหลังอาหารทันที หรือรับประทานทุก 4-6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการแล้วดื่มน้ำตามมาก ๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น กลุ่มอาการไรย์ซินโดรม (Reye’s Syndrome) ซึ่งจะทำให้เกิดอาการบวมที่ตับและสมอง อาเจียน อ่อนเพลีย ชัก และหมดสติ

ตัวยาสำคัญในสูตรตำรับ 1 เม็ด

Aspirin 325 มิลลิกรัม
ปริมาณการใช้ยา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
พาราเซตามอล ช่วยบรรเทาอาการปวด ลดไข้ โดยรับประทานทุก 4-6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ

ชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

ตัวยาสำคัญในสูตรตำรับ 1 เม็ด

Paracetamol 500 มิลลิกรัม
ปริมาณการใช้ยา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 เม็ด
ชนิดเม็ด 325 มิลลิกรัม

ตัวยาสำคัญในสูตรตำรับ 1 เม็ด

Paracetamol 325 มิลลิกรัม
ปริมาณการใช้ยา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด