ชนิดยาแผนปัจจุบัน

ยา

ทั้งนี้ ยาสามัญประจำบ้าน ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งผู้ ป่วยหรือประชาชนสามารถใช้รักษาได้ด้วยตนเองเบื้องต้นได้ เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกน้ำร้อนลวก ท้องอืด ท้องเฟ้อ ถูกมีดบาด เป็นต้น

อีกทั้งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ โดยยาจะมีฉลากคำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรอบสีเขียว มีขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน และมีคำว่า “ยาสิ้นอายุ” แสดง วัน เดือน ปีพ.ศ. ที่ยาสิ้นอายุ

ในที่นี้จะกล่าวถึงยาสามัญประจำบ้าน ชนิดยาแผนปัจจุบัน โดยมีรายการยาแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้

รายการยา

1. กลุ่มยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
-ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามิ้นท์ (Soda mint)
-ยาขับลม
-ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate)
-ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงค์
-ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย (Alumina-Magnesia)
-ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม (Alumina-Magnesia)

2. กลุ่มยาแก้ท้องเสีย
-ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่ โออาร์เอส (ORS,Oral rehydration salt)

3. กลุ่มยาระบาย
-ยาระบายกลีเซอรีน (Glycerine) ชนิดเหน็บทวารหนักสำหรับเด็ก
-ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่
-ยาระบายแมกนีเซีย ยาระบายมะขามแขก
-ยาระบายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) ชนิดสวนทวาร

4. กลุ่มยาถ่ายพยาธิลำไส้
-ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล (Mebendazole) ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม ได้แก่ พยาธิเส้น ด้าย/พยาธิเข็มหมุด พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน และพยาธิแส้ม้า

5. กลุ่มยาบรรเทาปวด ลดไข้
-ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด 500 มก. และขนาด 325 มก.
-ยาน้ำ บรรเทาปวดลดไข้ พาราเซตามอล
-ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ แอสไพริน (Aspirin) 325 มก.
-พลาสเตอร์บรรเทาปวด

6. กลุ่มยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก
-ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน (Chlopheniramine)

7. กลุ่มยาแก้ไอ ขับเสมหะ
-ยาน้ำแก้ไอ ขับเสมหะสำหรับเด็ก
-ยาแก้ไอน้ำดำ

8. กลุ่มยาดมหรือยาทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก
-ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม
-ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก
-ยาทาระเหย บรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง

9. กลุ่มยาแก้เมารถ เมาเรือ
ยาแก้เมารถ เมาเรือ ยาไดเมนไฮดริเนท (Dimenhydrinate)

10. กลุ่มยาสำหรับโรคตา
-ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์ (Sulfacetamide) รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ
-ยาล้างตา ใช้ล้างตาเพื่อบรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา

11. กลุ่มยาสำหรับโรคปากและลำคอ
-ยากวาดคอ บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ
-ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต (Gentian violet)
-ยาแก้ปวดฟัน
-ยาดมบรรเทาอาการระคายคอ

12. กลุ่มยาใส่แผล ยาล้างแผล (ยาใช้ภายนอก)
-ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน (Tincture iodine) รักษาแผลสด
-ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล (Tincture thimerosal) รักษาบาดแผล
-ยาใส่แผลโพวิโดน ไอโอดีน (Povidone iodine) รักษาแผลสด
-ยาไอโซโบรฟิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) ทำความสะอาดบาดแผล
-ยาเอทธิล แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ทำความสะอาดบาดแผล
-น้ำเกลือล้างแผล ทำความสะอาดบาดแผล

13. กลุ่มยารักษาแผลติดเชื้อไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
-ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล (Phenal)
-ยารักษาแผลติดเชื้อซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม (Silver sulfadiazine cream)

14. กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย
-ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง

15. กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง
-ยารักษาหิด เหา และโลน
-ยา เบนซิล เบนโซเอต (Benzyl benzoate)
-ยารักษาหิด ขึ้ผึ้งกำมะถัน
-ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า
-ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง Coal Tar
-ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ (Calamine lotion)
-ยารักษาเกลื้อน โซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate)

16. กลุ่มยาบำรุงร่างกาย
-ยาเม็ดวิตามินบีรวม
-ยาเม็ดวิตามินซี 100 มก.
-ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต (Ferrous sulfate)
-ยาเม็ดวิตามินรวม
-ยาน้ำมันตับปลา ชนิดแคปซูล
-ยาน้ำมันตับปลาชนิดน้ำ
*****หมายเหตุ

การใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด รวมทั้งเมื่อจะซื้อยาใช้เอง ควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนเสมอ