ข้อแนะนำในการใช้ยารักษาตนเอง

ข้อแนะนำในการใช้ยารักษาตนเอง

การใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อรักษาตนเองโดยมิได้ปรึกษาแพทย์เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นแพร่หลายในทุกประเทศทั่วโลกแต่ก็ยังมิได้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในแวดวงวิชาการ จึงทำให้ยาอันตรายต่างๆ ยังมีอยู่โดยทั่วไป วันนี้เรามีวิธีแนะนำการใช้ยารักษาตัวเองอย่างถูกวิธีมาให้ทุกคนได้ศึกษากันให้เข้าใจเพื่อลดการเกิดอันตรายต่อเรา

1. ถ้าต้องการใช้ยารักษาตนเอง ควรมีความรู้เรื่องยานั้นดีพอ และควรใช้เฉพาะในช่วงระยะเวลาอันสั้น หากอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์
2. ในกรณีที่สงสัยว่าแพ้ยา ควรหยุดยาทันที และรีบไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่าเปลี่ยนยาเอง
3. อย่าใช้ยาซึ่งไม่มีฉลากระบุตัวยา และวิธีการใช้ยา
4. อย่าหลงเชื่อคำแนะนำจากผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องยาดีพอเป็นอันขาด
5. ในกรณีต่อไปนี้ อย่ารักษาตนเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

  • กำลังกินยาชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ก่อนหน้าเป็นประจำ เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขข้ออักเสบ ฯลฯ
  • อาการของโรคนั้นรุนแรงหรือเรื้อรัง
  • มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหืด เบาหวาน ฯลฯ
  • กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก
  • ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และในคนชราอายุเกิน 60 ปี