ยาสามัญประจำบ้าน

ก่อนเลือกซื้อ "ยาสามัญประจำบ้าน" ต้องดูอะไรบ้าง ?