การใช้ยาถ่ายพยาธิ

แนะนำการใช้ยา

ยาถ่ายพยาธิคืออะไร
ยาถ่ายพยาธิ (Anthelmintic Drugs) คือยารับประทานเพื่อขับเอาพยาธิที่เป็นปรสิตชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างเช่นคนหรือสัตว์ โดยจะคอยแย่งอาหารหรือดูดเลือดของสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงชีพ แต่ยาถ่ายพยาธิจะออกฤทธิ์ทำให้ตัวพยาธิเป็นอัมพาตหรือหมดแรง จนกระทั่งร่างกายของคนสามารถขับพยาธิออกมาทางการขับถ่ายได้ อีกทั้งยาถ่ายพยาธิสามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ด้วยเช่นกัน

การใช้ยาถ่ายพยาธิ
การใช้ยาถ่ายพยาธิว่าจะต้องรักษาในการถ่ายพยาธิตัวใดนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยหรือได้รับการตรวจจากทางห้องปฏิบัติการก่อนว่าติดเชื้อพยาธิตัวใด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแน่นอน เนื่องจากยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดจะให้ผลครอบคลุมในการรักษาพยาธิไม่เท่ากัน เช่น การรักษาพยาธิเข็มหมุดด้วยยามีเบนดาโซล ขนาด 100 กรัม ก็จะรับประทานเพียงครั้งเดียว แต่ถ้ารักษาด้วยยาอัลเบนดาโซลก็จะใช้ขนาด 400 กรัม แล้วรับประทานเพียงครั้งเดียว เป็นต้น

ดังนั้นก่อนใช้ต้องถามเภสัชกรหรือแพทย์ที่รักษาเพื่อความถูกต้องและปลอดภัย และไม่แนะนำให้รับประทานยาถ่ายพยาธิเพื่อเป็นการป้องกันการติดพยาธิ เพราะยาทุกชนิดใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์เท่านั้น แต่อาจมีอาการข้างเคียงต่างๆ หรืออาจมีผลที่ไม่พึงประสงค์กับร่างกายตามมาด้วยก็ได้

อาการข้างเคียงจากการใช้ยาถ่ายพยาธิ
มีอาการท้องเสีย ปวดเกร็ง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ มีไข้ต่ำๆ พบผื่นขึ้นตามผิวหนังได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงอย่างเช่นเป็นลมพิษ ผิวลอก เป็นตุ่ม หายใจไม่ออก บริเวณใบหน้าหรือคอบวม เจ็บคอ รู้สึกเหนื่อย ปัสสาวะเปลี่ยนสี มีไข้อย่างรุนแรง เกิดแผลที่บริเวณดวงตา จมูก ปาก หรืออวัยวะเพศ มีรอยฟกช้ำ รวมถึงอาจเกิดเลือดออกง่ายผิดปกติ จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการแพ้ยาที่มีผลต่อความผิดปกติของตับ หรือเป็นอาการของภาวะกดไขกระดูก ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงที่เป็นอันตรายมากๆ ได้

ข้อควรระวังในการใช้ยาถ่ายพยาธิ

  • หากมีประวัติการแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบของยาทุกชนิด รวมถึงการแพ้อาหาร มีอาการเจ็บป่วย และกำลังใช้ยารักษาโรคอื่นๆ ร่วมด้วย จะต้องแจ้งให้เภสัชกรหรือแพทย์ผู้รักษาทราบก่อนทุกครั้ง
  • สตรีมีครรภ์ห้ามใช้ยานี้ เพราะมีผลการทดลองของยาถ่ายพยาธิที่ใช้ในสัตว์กำลังตั้งท้อง พบว่าสามารถส่งผลทำให้ลูกในท้องพิการได้
  • ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
  • ยานิโคลซาไมล์ที่ใช้สำหรับรักษาพยาธิตัวตืด เป็นยาที่มีข้อจำกัดในการใช้หลายประการ ดังนั้นจึงควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้ด้วย
  • royal online มือถือ